Bài giảng Địa lí 9 - Tiết 7, Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

- Hệ thống dịch vụ, trồng trọt, chăn nuôi. Các cơ sở vật chất kĩ thuật khác

- Nông nghiệp có hơn 20 000 công trình thuỷ lợi phục vụ cho nông nghiệp

? Nhà nước đã có những chính sách gì để phát triển nông nghiệp ?

? Thị trường có ảnh hưởng gì đến phát triển và phân bố NN? Nêu ví dụ cho thấy vai trò thị trường đối với tình hình sx 1 số nông sản ở

 

ppt17 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 7140 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lí 9 - Tiết 7, Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ĐỊA LÝ 9 Tiết 7 - Bài 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP Nông nghiệp gồm những ngành chính nào? Sự phát triển và phân bố nông nghiệp chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố chính nào? Tiết 7 - Bài 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP I. Các nhân tố tự nhiên 1. Tài nguyên đất Lược đồ phân bố các loại đất chính ở nước ta HS Làm việc theo nhóm (điền vào sơ đồ /3/) Nhoùm ñaát Dieän tích, phaân boá Nhóm1,2: Tìm hiểu về tài nguyên đất . phân bố ở đâu và thích hợp với loại cây trồng nào? HS tham khảo lược đồ 28.1; 31.1;35.1 về sự phân bố đất badan, phù sa cổ (đất xám) đất phèn, mặn) Nhóm 3,4: Tìm hiểu về tài nguyên khí hậu ( điền sơ đồ )? Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8 ? ? Những đặc điểm đó có thuận lợi và khó khăn như thế nào đến sản xuất NN? ? Địa phương em có các cây trồng chính nào ? cơ cấu mùa vụ như thế nào ?. * Nhóm5: Tìm hiểu về tài nguyên nước? Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta? ? Nêu những thuận lợi và khó khăn của tài nguyên nước đối với nông nghiệp ? *Nhóm 6:Tìm hiểu về tài nguyên sinh vật nước ta ? HS Làm việc theo nhóm Tiết 7 - Bài 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP I. Các nhân tố tự nhiên 1. Tài nguyên đất Lược đồ phân bố các loại đất chính ở nước ta Tiết 7 - Bài 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP I. Các nhân tố tự nhiên 1. Tài nguyên đất 2. Tài nguyên khí hậu Khí hậu chung Việt Nam Tiết 7 - Bài 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP I. Các nhân tố tự nhiên 1. Tài nguyên đất 2. Tài nguyên khí hậu 3. Tài nguyên nước Tiết 7 - Bài 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP I. Các nhân tố tự nhiên 1. Tài nguyên đất 2. Tài nguyên khí hậu 3. Tài nguyên nước 4. Tài nguyên sinh vật 2.HĐ2:Tìm hiểu các nhân tố kinh tế - xã hội. * HS làm việc cá nhân. ?Nhận xét về dân cư,lao động nông thôn ở nước ta ? ? Kể tên các loại cơ sở vật chất kĩ thuật trong nông nghiệp để minh họa rõ hơn sơ đồ hình 7.2 . GVKL: - Hệ thống thuỷ lợi - Hệ thống dịch vụ, trồng trọt, chăn nuôi. Các cơ sở vật chất kĩ thuật khác - Nông nghiệp có hơn 20 000 công trình thuỷ lợi phục vụ cho nông nghiệp ? Nhà nước đã có những chính sách gì để phát triển nông nghiệp ? ? Thị trường có ảnh hưởng gì đến phát triển và phân bố NN? Nêu ví dụ cho thấy vai trò thị trường đối với tình hình sx 1 số nông sản ở Tiết 7 - Bài 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP I. Các nhân tố tự nhiên II. Các nhân tố kinh tế - xã hội 1. Dân cư và lao động nông thôn 2. Cơ sở vật chất kỹ thuật: 3. Chính sách phát triển nông nghiệp: 4. Thị trường trong và ngoài nước: Tiết 7 - Bài 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP Lược đồ phân bố các loại đất chính ở nước ta ĐÀN VỊT GÀ CÔNG NGHIỆP ĐÀN BÒ ĐÀN TRÂU Học bài, làm bài trong TBĐ. 2. Tìm hiểu trước bài : Sự phát triển và phân bố nông nghiệp 

File đính kèm:

  • pptBAI7 CAC NHAN TO ANH HUONG.ppt