Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 7 - Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (Xã, phường, thị trấn)

1. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn ) gồm có 2 cơ quan: HĐND và UBND.

2. Muốn làm giấy khai sinh, hoặc xin cấp lại khai sinh, ta phải đến UBND.

 

ppt32 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 16/11/2023 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 7 - Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (Xã, phường, thị trấn), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân chia thành mấy cấp ? Tên gọi của từng cấp ? 
Kính chào quý thầy cô cùng các em học sinh 
GDCD7 
I. Bộ máy nhà nước cấp trung ương 
 Quốc hội 
Chính phủ 
Tòa an nhân dân tối cao 
 Viện kiểm sát 
 ND tối cao 
II. Bộ máy nhà nước cấp tỉnh ( thành phố thuộc trung ương) 
HĐND tỉnh 
 (thành phố) 
UBND tỉnh 
(thành phố) 
Toà án ND tỉnh 
 ( thành phố) 
 Viện kiểm sát 
 ND tỉnh (t hành phố) 
III. Bộ máy nhà nước cấp huyện (quân,thị xã, thành phố thuộc tỉnh) 
 HĐND huyện 
 (quận, thị xã) 
UBND huyện 
 (quận, thị xã) 
Toà án ND huyện 
 (quận, thị xã) 
Viện kiểm sát ND huyện 
( quận, thị xã ) 
IV. Bộ máy nhà nước cấp xã ( phường, thị trấn) 
 HĐND xã 
( phường, thị trấn) 
 UBND xã 
 ( phường, thị trấn) 
SƠ ĐỒ PHÂN CẤP BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CẤP CƠ SỞ 
(Xã, Phường , T h ị T r ấ n ) 
BÀI 18 
 Bài 18: BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CẤP CƠ SỞ ( XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ) 
I. THÔNG TIN, SỰ KIỆN 
Địa phương em đang sinh sống thuộc xã, phường hay thị trấn? 
Bài 18: BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CẤP CƠ SỞ ( XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ) 
 1. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn ) gồm có 2 cơ quan: HĐND và UBND. 
I. THÔNG TIN, SỰ KIỆN 
2. Muốn làm giấy khai sinh, hoặc xin cấp lại khai sinh, ta phải đến UBND. 
Muốn làm giấy khai sinh, ta phải đến cơ quan nào ? 
1. Tình huống thông tin 
Hỏi v à giải đáp pháp luật SGK/ T60 
Khi cần xin cấp lại giấy khai sinh thì đến: 
1. HĐ ND xã (p,ttr) 
2. UBND xã ( p,ttr ) 
Người xin cấp lại giấy khai sinh cần có: 
1. Đơn xin cấp lại . 
2. Sổ hộ khẩu . 
4. Giấy phép lại xe . 
3. Chứng minh nhân d â n hay căn cước công dân. 
5. Giấy tờ chứng minh việc đánh mất GKS là thật . 
6. Thẻ bảo hiểm y tế . 
 
 
 
 
2. U BND x ã ( p,ttr ) 
Thảo luận nhóm 3p 
Nhóm 3: 
Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND xã (Ph ường , thị trấn) 
Nhóm 4 
Kể tên một số cơ quan đơn vị đóng trên địa phận xã, ph ường , thị trấn. 
Nhóm 2: 
Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND xã (ph ường , thị trấn) 
Nhóm1: 
HĐND xã và UBND xã xã do ai bầu ra? 
Giống và khác nhau ntn? 
Nhóm 1: 
Nhân dân 
(Xã, phường thị trấn) 
HĐND 
(Xã, ph ư ờng thị trấn) 
UBND (Xã, ph ư ờng thị trấn) 
* Giống nhau: HĐND và UBND xã ( phường , thị trấn) đều là cơ quan chính quyền cấp cơ sở. 
* Khác nhau: 
 + HĐND do nhân dân trực tiếp bầu ra;UBND do HĐND bầu ra. 
+ Nhiệm vụ và quyền hạn . 
II . Nội dung bài học 
1. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (xã, phường, thị trấn) là cơ quan chính quyền nhà nước cấp cơ sở. 
Nhóm 2: 
* Nhiệm vụ: quyết định những chủ tr ư ơng và biện pháp để phát triển địa ph ư ơng. 
*Quyền hạn: 
+Giám sát hoạt động thường trực HĐND và UBND . 
+ Giám sát thực hiện nghị quyết của HĐND . 
H Đ ND 
 X ây dựng nông thôn mới 
II . Nội dung bài học 
2. Hội đồng nhân dân : 
- Do nhân dân bầu ra. 
- Nhiệm vụ, quyền hạn: Q uyết định những vấn đề quan trọng của địa phương (về kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh). 
Nhiệm vụ và quyền hạn: 
+ Thực hiện quản lý nhà nước. 
+ Tuyên truyền, giáo dục pháp luật . 
+ Đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 
+ Phòng chống thiên tai. 
Nhóm 3: 
UBND 
II . Nội dung bài học 
3. Uỷ ban nhân dân : 
- Do Hội đồng nhân dân bầu ra. 
- Là cơ quan chấp hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân, là cơ quan hành chánh của nhà nước ở địa phương. 
Sáng ng à y 1/3/2017, tại Sân vận động trung tâm huyện, Ban CHQS huyện tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2017 v à phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn s à ng chiến đấu cao” 
Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 
Xây dựng khu chợ cho người dân 
X ây dựng trường học khang trang . 
Công tác vận động người dân giải tỏa đất để xây dựng khu nh à ở thu nhập thấp 
Đường l à ng sach đẹp 
X ây dựng khu nh à ở thu nhập thấp cho người dân . 
Lực lượng công an v à dân quân bảo vệ an ninh trật tự 
Tổ chức các lễ hội văn hóa v à chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân 
Nhóm 4: 
1. Công an xã 
2. UBND xã 
3. Trường TH CS, tiểu học, mầm non. 
4. Trạm y tế xã 
5. HĐND xã 
Một số cơ quan-đơn vị: 
 Một số công việc mà cơ quan nhà nước cấp (xã, phường thị tr ấ n đã làm để chăm lo mọi mặt cho dân? 
- Tổ chức lại s ản xuất để phát huy thế mạnh ở địa phương, nâng cao đ ời sống nh â n dân, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, sức khỏe cho nhân dân, bảo vệ trật tự trị an, phòng chống tệ nạn xã hội . 
Trách nhiệm của học sinh? 
C hấp hành và vận động cha mẹ mọi người chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước địa phương 
Tôn trọng các cơ quan nhà nước cơ sở, ửng hộ hoạt động các cơ quan đó . 
II . Nội dung bài học 
4. Trách nhiệm của công dân: 
- Tôn trọng và bảo vệ các cơ quan nhà nước. 
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với nhà nước. 
- Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, của chính quyền điạ phương. 
1 . Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kì 2016-2021 diễn ra vào ngày: 
 2-5-2016	b. 22-5-2016 
c. 30-4-2016	d. 22-5-2017 
Củng cố: 
2 . Muốn đăng kí hộ khẩu, ta phải đến: 
 Trường học 
 Uỷ ban nhân dân 
 Trạm y tế 
Xác định nhiệm vụ, quyền hạn nào thuộc về HĐND hoặc UBND? 
Quyết định chủ trương biện pháp xây dựng và phát triển địa phương. 
2. Quản lí hành chính địa phương 
3. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật. 
4. Giám sát thực hiện nghị định của HĐND 
a. HĐND 
b. UBND 
C. UBND 
 d. HĐND 
Dặn dò: 
- Nắm vững nội dung kiến thức đã học. 
- Làm bài tập SGK. 
- Học nội dung ôn tập. 
 Kính chúc quý thầy cô 
 và các em học sinh sức khoẻ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_giao_duc_cong_dan_lop_7_bai_18_bo_may_nha_nuoc_cap.ppt
Bài giảng liên quan