Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 9 - Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế - Huỳnh Thanh Vũ

Hành vi kinh doanh của X mang tính chất lừa đảo - Vi phạm pháp luật về kinh doanh ( Sản xuất buôn bán hàng giả )

2. Trong kinh doanh nhà nước phải quy định mức thuế chênh lệch như vậy:

 + Nhằm cân đối CUNG và CẦU.

 + Hạn chế kinh doanh những hàng xa xỉ, không cần thiết đối với đời sống nhân dân.

+ Các mức thuế của các mặt hàng chênh lệch khá cao (Nhất là hàng xa xỉ )

 

ppt29 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 11/11/2023 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 9 - Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế - Huỳnh Thanh Vũ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
CHÀO MỪNG 
QUÝ THẦY CÔ ĐẾN VỚI 
BỘ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 
GIÁO VIÊN: HUỲNH THANH VŨ 
Câu 1 : Em hãy nêu quy định của pháp luật nước ta hiện nay về độ tuổi kết hôn? Nêu tác hại của việc kết hôn sớm? 
KIỂM TRA 15 phút 
“Mọi người có quyền tư do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm". 
" Mọi người có nghĩa vụ đóng thuế theo luật định" 
Hiến pháp năm 2013 điều 33 và 47 quy định: 
ĐẶT VẤN ĐỀ : 
1. Đọc và tìm hiểu thông tin 
 Bài 13 : QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ 
2. Thảo luận: 
Hết thời gian 
0:00 
0:01 
0:02 
0:03 
0:04 
0:05 
0:06 
0:07 
0:08 
0:09 
0:10 
0:11 
0:12 
0:13 
0:14 
0:15 
0:16 
0:17 
0:18 
0:19 
0:20 
0:21 
0:22 
0:23 
0:24 
0:25 
0:26 
0:27 
0:28 
0:29 
0:30 
0:31 
0:32 
0:33 
0:34 
0:35 
0:36 
0:37 
0:38 
0:39 
0:40 
0:41 
0:42 
0:43 
0:44 
0:45 
0:46 
0:47 
0:48 
0:49 
0:50 
0:51 
0:52 
0:53 
0:54 
0:55 
0:56 
0:57 
0:58 
0:59 
1:00 
1:01 
1:02 
1:03 
1:04 
1:05 
1:06 
1:07 
1:08 
1:09 
1:10 
1:11 
1:12 
1:13 
1:14 
1:15 
1:16 
1:17 
1:18 
1:19 
1:20 
1:21 
1:22 
1:23 
1:24 
1:25 
1:26 
1:27 
1:28 
1:29 
1:30 
1:31 
1:32 
1:33 
1:34 
1:35 
1:36 
1:37 
1:38 
1:39 
1:40 
1:41 
1:42 
1:43 
1:44 
1:45 
1:46 
1:47 
1:48 
1:49 
1:50 
1:51 
1:52 
1:53 
1:54 
1:55 
1:56 
1:57 
1:58 
1:59 
2:00 
2:01 
2:02 
2:03 
2:04 
2:05 
2:06 
2:07 
2:08 
2:09 
2:10 
2:11 
2:12 
2:13 
2:14 
2:15 
2:16 
2:17 
2:18 
2:19 
2:20 
2:21 
2:22 
2:23 
2:24 
2:25 
2:26 
2:27 
2:28 
2:29 
2:30 
2:31 
2:32 
2:33 
2:34 
2:35 
2:36 
2:37 
2:38 
2:39 
2:40 
2:41 
2:42 
2:43 
2:44 
2:45 
2:46 
2:47 
2:48 
2:49 
2:50 
2:51 
2:52 
2:53 
2:54 
2:55 
2:56 
2:57 
2:58 
2:59 
3:00 
2. THẢO LUẬN CẶP ĐÔI 
Câu 1 : Hành vi của X trong tình huống vi phạm thuộc lĩnh vực gì trong kinh doanh ? Hành vi đó gọi là gì ? 
Câu 2 : Tại sao trong kinh doanh nhà nước phải quy định mức thuế chênh lệch như vậy ? Em có nhận xét gì về mức thuế của các mặt hàng trên ? 
Câu 3 : Những thông tin trên giúp em hiểu được vấn đề gì ? 
Hành vi kinh doanh của X mang tính chất lừa đảo - Vi phạm pháp luật về kinh doanh ( Sản xuất buôn bán hàng giả ) 
2. Trong kinh doanh nhà nước phải quy định mức thuế chênh lệch như vậy: 
	+ Nhằm cân đối CUNG và CẦU . 
	+ Hạn chế kinh doanh những hàng xa xỉ, không cần thiết đối với đời sống nhân dân. 
+ Các mức thuế của các mặt hàng chênh lệch khá cao ( Nhất là hàng xa xỉ ) 
KẾT QUẢ 
Câu 3 : Những thông tin trên giúp em hiểu được vấn 
 đề gì ? 
Qua thông tin cho thấy: 
 + Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế là những lĩnh vực rất quan trọng có liên quan đến đời sống của con người, cho nên người kinh doanh phải tuân theo quy định của pháp luật .. 
ĐẶT VẤN ĐỀ : 
NỘI DUNG BÀI HỌC : 
1. K inh doanh : 
 Bài 13 : QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ ( Tiết 1 ) 
Các em xem tranh v à cho biết: Đ ây l à hoạt động gì? 
Sản xuất h à ng may mặc 
Sản xuất thực phẩm đông lạnh 
1 
2 
 Các em xem tranh v à cho biết đây l à hoạt động gì? 
Hoạt động trao đổi h à ng hóa 
Em hãy cho biết những hoạt động sau l à hoạt động gì? 
1 
2 
D ịch vụ Internet 
D ịch vụ hớt tóc 
 Tất cả những hoạt động trên nhằm chung mục đích là gì ? 
Kinh doanh l à gì? 
Mục đích chung l à nhằm thu lợi nhuận 
Bài 13 : QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ ( Tiết 1 ) 
- Nghĩa vụ của người kinh doanh: 
“Mọi người có quyền tư do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm". 
- Kinh doanh: Là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận 
Hiến pháp năm 2013 điều 33 quy định: 
- Q uyền tự do kinh doanh : 
 L à quyền của công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh 
Phải tuân theo quy định của pháp luật và sự quản lý của Nhà nước như phải kê khai đúng số vốn, kinh doanh đúng ngành nghề, mặt hàng ghi trong giấy phép, không kinh doanh những lĩnh vực mà nhà nước cấm như thuốc nổ, vũ khí, ma túy, mại dâm  
II. Nội dung b à i học: 
1. Thế n à o l à quyền tự do kinh doanh ? 
- Kinh doanh l à hoạt động, sản xuất h à ng hoá, dịch vụ v à trao đổi h à ng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận. 
- Quyền tự do kinh doanh l à quyền của công dân lụa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ng à nh nghề v à quy mô kinh doanh. 
- Tự do kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật v à sự quản lí của Nh à nước. 
Câu 1: Theo em những h à nh vi n à o sao đây công dân kinh doanh đúng v à sai pháp luật? Vì sao? 
a. Người kinh doanh phải kê khai đúng số vốn 
b. kinh doanh đúng mặt h à ng đã kê khai 
c. Kinh doanh đúng ng à nh nghề kê khai 
d.Kinh doanh h à ng lậu, h à ng giả 
e. Kinh doanh ma túy, mại dâm 
Câu 2: Những h à nh vi n à o sau đây vi phạm về thuế? Vì sao? 
a. Nộp thuế đúng quy định 
b. Đóng thuế đúng mặt h à ng kinh doanh 
c. Kết hợp với hộ kinh doanh tham ô thuế nh à nước. 
d. dùng tiền thuế l à m việc cá nhân. 
Sản xuất 
Trao đổi h à ng hoá 
Dịch vụ 
- Sản xuất bánh kẹo, lúa gạo, chăn nuôi, vải, quần áo, sách vở, xe đạp,.. 
- Trao đổi bán lúa gạo, thịt cá, bánh kẹo, mua sách vở, gạo, quần áo. 
- Dịch vụ, du lịch,vui chơi, gội đầu, cắt tóc, 
- Thuế l à gì ? 
- Thuế có tác dụng như thế n à o? ( Hay ý nghĩa) 
- Thuế l à một phần trong thu nhập m à công dân v à tồ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp v à o ngân sách nh à nước để chi tiêu v à o những công việc chung. 
- Thuế có tác dụng: 
 + Đầu tư phát triển kinh tế công, nông nghiệp, xây dựng giao thông vận tải ( đường, cầu, ) 
+ Phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội ( bệnh viện, trường học) 
 + Đảm bảo các khoản chi cần thiết cho tổ chức bộ máy nhà nước, cho quốc phòng, an ninh, 
2. Thuế là gì? 
- Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tồ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu vào những công việc chung. 
- Thuế có tác dụng: 
+ Giúp ổn định thị trường 
+ Điều chỉnh cơ cấu kinh tế 
+ Đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của Nhà nước. 
- Trách nhiệm của công dân với tự do kinh doanh v à thuế? 
- Tuyên truy ề n vận động gia đình, xã hội thực hiện quyền v à nghĩa vụ về kinh doanh v à thuế. 
- Đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực trong kinh doanh v à thuế. 
3. Trách nhiệm của công dân. 
- Tuyên truy ề n vận động gia đình, xã hội thực hiện quyền và nghĩa vụ về kinh doanh và thuế. 
- Đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực trong kinh doanh và thuế. 
 III. Bài tập: Trong những hành vi sau đây, hành vi nào là kinh doanh đúng luật? 
	a. Kinh doanh đúng số vốn. 
	b. Kinh doanh đúng mặt hàng đã kê khai. 
	c. Kinh doanh đúng ngành nghề đã kê khai. 
	d. Có giấy phép kinh doanh. 
	e. Kinh doanh hàng lậu, hàng giả. 
	f. Kinh doanh mại dâm, ma túy. 
ĐÁP ÁN 
a, b, c, d là kinh doanh đúng luật 
e,f là không đúng luật 
Điều 57 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định: 
“Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm 
 Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình” 
* Nói đến kinh doanh là nói đến quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh . 
QUYỀN TƯ DO KINH DOANH 
NGHĨA VỤ NỘP THUẾ 
TÌNH HUỐNG 
“ Trong giấy phép kinh doanh của Bà H có 8 loại hàng , nhưng ban quản lý thị trường kiểm tra thấy cửa hàng của bà có tới 12 loại hàng .” 
+ Theo em Bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không? Nếu có đó là vi phạm gì ? 
Bà H 
VI PHẠM VỀ KINH DOANH 
KINH DOANH KHÔNG ĐÚNG LUẬT 
Trong các hành vi sau, hành vi nào là vi phạm về kinh doanh? 
	a. Kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng nhái. 
	b. Kinh doanh các mặt hàng có ghi trong giấy 
	 phép kinh doanh. 
	c. Người kinh doanh không thực hiện nghĩa vụ 
 thuế . 
	d. Kinh doanh các mặt hàng Nhà nước cấm kinh 
	 doanh. 
	e. Kinh doanh khi chưa có giấy phép kinh doanh. 
Hướng dẫn học tập 
	* Đối với bài vừa học : 
	 - Về học thuộc bài - Xem lại phần bài học ở SGK. 
	* Đối với bài học ở tiết tiếp theo : 
	 - Đọc trước bài 14. 
Chúc các em học tập tốt 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_giao_duc_cong_dan_lop_9_bai_13_quyen_tu_do_kinh_do.ppt
Bài giảng liên quan