Bài giảng Tiết 12: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á (tiếp)

1. Vị trí địa lí và địa hình

a. Vị trí địa lí

b.địa hình.

-Phía Bắc là miền núi Hi-ma-lay-a cao đồ sộ, hướng tây

bắc - đông nam, dài 2600km, rộng 321-400km

 

ppt30 trang | Chia sẻ: haha | Lượt xem: 1758 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 12: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIấN Tiết 12 Tiết 12: điêu kiện tự nhiên khu vực nam á1. Vị trí địa lí và địa hìnha. Vị trí địa lí Tiết 12: điêu kiện tự nhiên khu vực nam á1. Vị trí địa lí và địa hìnha. Vị trí địa lí- Nằm ở phía Nam Châu á trong khoảng kinh, vĩ độ sau: Tiết 12: điêu kiện tự nhiên khu vực nam á1. Vị trí địa lí và địa hìnha. Vị trí địa lí-Nằm ở phía Nam Châu á trong khoảng kinh, ví độ sau+ Vĩ độ:khoảng 8 độ Bắc đến 37 độ Bắc+ Kinh độ: khoảng 36 độ Đông đến 97 độ Đông Tiết 12: điêu kiện tự nhiên khu vực nam á1. Vị trí địa lí và địa hìnha. Vị trí địa líb.Địa hình.- Nằm ở phía Nam Châu á trong khoảng kinh, vĩ độ sau+ Vĩ độ:khoảng 8 độ Bắc đến 37 độ Bắc+ Kinh độ: khoảng 36 độ Đông đến 97 độ Đông-Tiếp giáp: Khu vực Tây Nam á, Đông á, Đông Nam á, biển A-Ráp, Vịnh Ben-gan Tiết 12: điêu kiện tự nhiên khu vực nam á1. Vị trí địa lí và địa hìnha. Vị trí địa líb.địa hình.-Phía Bắc là miền núi Hi-ma-lay-a cao đồ sộ, hướng tây bắc - đông nam, dài 2600km, rộng 321-400km Tiết 12: điêu kiện tự nhiên khu vực nam á1. Vị trí địa lí và địa hìnha. Vị trí địa líb.Địa hình.-Phía Bắc là miền núi Hi-ma-lay-a cao đồ sộ, hướng tây Bắc - đông nam, dài 2600km, rộng 321-400km-Năm giưã: đông bằng ấn –Hằng dài hơn 3000km, rộng trung bình 250-350km Tiết 12: điêu kiện tự nhiên khu vực nam á1. Vị trí địa lí và địa hìnha. Vị trí địa líb.Địa hình.-Phía Bắc là miền núi Hi-ma-lay-a cao đồ sộ, hướng tây bắc - đông nam, dài 2600km rộng 321-400km-Năm giưa: đông bằng ấn –Hằng dài hơn 3000km, rộng Trung bình 250-350kmPhía Nam :sơn nguyên Đêcan với hai rìa được nâng caothành hai dẫy Gát Đông và Gát Tây Tiết 12: điêu kiện tự nhiên khu vực nam á1. Vị trí địa lí và địa hìnha. Vị trí địa líb.Địa hình.2. Khí hậu, sông ngòi và cành quan tự nhiên a. Khi hậu Tiết 12: điêu kiện tự nhiên khu vực nam á1. Vị trí địa lí và địa hìnha. Vị trí địa líb.Địa hình.2.2. Khí hậu, sông ngòi và cành quan tự nhiên a. Khi hậu -Đại bộ phận nằm trong kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa. Ngoài ra con có kiểu núi cao, nhiêt đới khô Tiết 12: điêu kiện tự nhiên khu vực nam á1. Vị trí địa lí và địa hìnha. Vị trí địa líb.Địa hình.2. Khí hậu, sông ngòi và cành quan tự nhiên a. Khi hậu- Đại bộ phận nằm trong kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.Ngoài ra con có kiểu núi cao, nhiêt đới khô-Lượng mưa phân bố không đông đêu tập trung nhiều ở phía bắc, đông và đông nam b. sông ngòi. Tiết 12: điêu kiện tự nhiên khu vực nam á1. Vị trí địa lí và địa hìnha. Vị trí địa líb.Địa hình.2.2. Khí hậu, sông ngòi và cành quan tự nhiên a. Khi hậu - Đại bộ phận nằm trong kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.Ngoài ra con có kiểu núi cao, nhiêt đới khô-Lượng mưa phân bố không đông đêu tập trung nhiều ở phía bắc, đông và đông nam b. sông ngòi.-Sông ngòi rất phát triển gôm các sông:ấn, Hằng, Bramapút Tiết 12: điêu kiện tự nhiên khu vực nam á1. Vị trí địa lí và địa hìnha. Vị trí địa líb.Địa hình.2. Khí hậu, sông ngòi và cành quan tự nhiên a. Khi hậu b. Sông ngòi.c. Cảnh quan Tiết 12: điêu kiện tự nhiên khu vực nam á1. Vị trí địa lí và địa hìnha. Vị trí địa líb.địa hình.2. Khí hậu, sông ngòi và cành quan tự nhiêna. Khi hậub. sông ngòi.c. Cảnh quan-Cảnh quan đa dạng: nhiệt đới âm, xa van, hoang mạc, núi cao.Xa vanRường nhiệt đớiNúi cao1. Hóy chọn ý ở cột A và ý ở cột B sao cho thớch hợp: AB 1. Phớa bắc 2. Phớa nam 3. Ở giữa a. Đồng bằng Ấn Hằng b. Dóy Himalaya c. Sơn nguyờn Đờ-can* Luyện tập:2. Hóy nối ý ở cột Khớ hậu và ý ở cột Cảnh quan sao cho thớch hợp:Khớ hậuCảnh quan 1. Nhiệt đới giú mựa 2. Nhiệt đới khụ 3. Khớ hậu nỳi cao a. Hoang mạc và bỏn hoang mạc b. Nỳi cao c. Rừng nhiệt đới ẩm

File đính kèm:

  • pptd8_lam.ppt
Bài giảng liên quan