Bài giảng Liên kết cộng hóa trị (tiết 8)

Viết công thức electron và công thức cấu tạo các chất sau:

 O3, F2

 CH4, NH3, H2O, HF

 N2O5

 H2CO3, Na2CO3, Ca(NO3)2

 

ppt16 trang | Chia sẻ: lena19 | Lượt xem: 2215 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Liên kết cộng hóa trị (tiết 8), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ- Sự hình thành liên kết cộng hóa trị và cấu tạo phân tử.- Liên kết cộng hóa trị và sự xen phủ các obitan nguyên tử.Sự hình thành liên kết cộng hóa trị và cấu tạo phân tửSự hình thành đơn chất H2 và N2	Sự hình thành hợp chất HCl, CO2 và HNO3Qui tắc thiết lập cấu tạoThiết lập trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.	X2On  O(n-1)/2XOXO(n-1)/2	HnXOm  (HO)nXOm-nThiết lập số liên kết cộng hóa trị thông thường của mỗi nguyên tử (8 – n, với n là STT nhóm nguyên tố).Thiết lập liên kết cộng hóa trị phối trí từ nguyên tử đã đạt cấu hình bền đến nguyên tử chưa liên kết.Bài tập áp dụngViết công thức electron và công thức cấu tạo các chất sau (cho biết các nguyên tắc thực hiện): H2CO3, N2O5Bài tập về nhàViết công thức electron và công thức cấu tạo các chất sau: O3, F2 CH4, NH3, H2O, HF N2O5 H2CO3, Na2CO3, Ca(NO3)2LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ(Tiết 2)Liên kết cộng hóa trị và sự xen phủ các obitan nguyên tử. Kiểm tra bài cũ Viết công thức electron và công thức cấu tạo của N2, HNO3. Nêu qui tắc thiết lập cấu tạo đó.LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ(Tiết 2)Liên kết cộng hóa trị và sự xen phủ các obitan nguyên tử.Sự hình thành phân tử H2Nhận xétMỗi liên kết cộng hóa trị được được hình thành bằng cách xen phủ hai obitan nguyên tử có electron độc thân của hai nguyên tử liên kết.Bản chất lực liên kết trong liên kết cộng hóa trị là lực hút tĩnh điện giữa electron chung và hạt nhân nguyên tử.Sự hình thành phân tử F2Sự hình thành phân tử HFSự hình thành phân tử H2SNhận xétLiên kết được phân bố theo phương nào mà mức độ mức độ xen phủ các obitan liên kết có giá trị cực đại, như vậy liên kết cộng hóa trị là một liên kết có tính định hướng và phân tử hợp chất cộng hóa trị sẽ có một cấu tạo hình học xác định. Điền vào khoảng trống bằng cụm từ thích hợpMỗi liên kết cộng hóa trị được được hình thành bằng cách ........................ hai obitan nguyên tử có ........................ của hai nguyên tử liên kết.Bản chất lực liên kết trong liên kết cộng hóa trị là ........................ giữa ........................ và ........................Liên kết được phân bố theo phương nào mà mức độ ........................ các obitan liên kết có giá trị cực đại, như vậy liên kết cộng hóa trị là một liên kết có ........................ và phân tử tạo từ các liên kết cộng hóa trị sẽ có một cấu tạo........................ xác định. xen phủelectron độc thânlực hút tĩnh điệnelectron chunghạt nhân nguyên tửxen phủtính định hướnghình học

File đính kèm:

  • pptLIEN_KET_CONG_HOA_TRI.ppt
Bài giảng liên quan