Giáo án Địa Lí lớp 8 - Tiết 18: Khám phá nét tương đồng và sự khác biệt của các quốc gia Đông Nam Á - Năm học 2019-2020 - Bùi Xuân Phúc

1) Nhiệm vụ: xây dựng được bài báo tường với chủ đề khám phá nét tương đồng và sự khác biệt của các quốc gia Đông Nam Á về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, đặc điểm dân cư, xã hội.

doc2 trang | Chia sẻ: Minh Văn | Ngày: 09/03/2024 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Địa Lí lớp 8 - Tiết 18: Khám phá nét tương đồng và sự khác biệt của các quốc gia Đông Nam Á - Năm học 2019-2020 - Bùi Xuân Phúc, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ngày soạn: 05/1/2019
Tiết 18 
BẮT ĐẦU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TNST:
KHÁM PHÁ NÉT TƯƠNG ĐỒNG VÀ SỰ KHÁC BIỆT CỦA CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á
A. MỤC TIÊU
- Biết được một số nét tương đồng và sự khác bieetjcuar các quốc gia Đông Nam Á.
- xây dựng được bài báo tường với chủ đề kams phá nét tương đồng và sự khác biệt của các quốc gia Đông Nam Á về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, đặc điểm dân cư, xã hội.
-Tuyên truyền nội dung sản phâm đến cộng đồng.
B. PHƯƠNG TIỆN:
- SGK Địa Lí 8, Các phương tiện khác có thể khai thác thông tin
- Giấy A4, bút chì, bút màu.
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1/Tổ chức: 
2/Bài cũ:
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1
- GV nêu yêu cầu của bài học 
- GV hướng dẫn các nhóm về tài liệu tham khảo, cách thức trình bày sản phẩm và thuyết trình.
- GV chia lớp là 4 nhóm, cử nhóm trưởng, giao cho nhóm trưởng chỉ định thư kí 
- Giao nhiệm vụ cho 4 nhóm
- GV hướng dẫn cách thức tiến hành:
+ Tìm kiếm thông tin từ SGK, các nguồn khác như internet, báo chí, truyền hình, thu thập số liệu
+ Xử lí thông tin: Cả nhóm chọn lọc và sắp xếp thông tin dựa theo mẫu phiếu trên 
+ Lựa chọn ý tưởng và tiến hành thiết kế sản phẩm trên giấy A4
+ Báo cáo, trung bày và trình bày sản phẩm.
*GV nêu tiêu chí đánh giá sản phẩm, Sản phẩm được đánh giá về :
- Hình thức sản phẩm
- Nội dung sản phẩm
- Khả năng truyền thông của sản phẩm
*Gv hướng dẫn cách thức đánh giá đóng góp của các thành viên trong nhóm theo các mức độ 0,1,2,3,4
Hoạt động 2
Các nhóm làm việc trên lớp, giao nhiệm vụ về nhà chuẩn bị cho tiết sau báo cáo .

1) Nhiệm vụ: xây dựng được bài báo tường với chủ đề khám phá nét tương đồng và sự khác biệt của các quốc gia Đông Nam Á về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, đặc điểm dân cư, xã hội.
2) Cách thức tiến hành:
3)Tiêu chí đánh giá 
4/Củng cố:
5/Dặn dò
GV nhắc lại các công việc cần làm cho tiết sau báo cáo
Chuẫn bị trước bài mới

File đính kèm:

  • docgiao_an_dia_li_lop_8_tiet_18_kham_pha_net_tuong_dong_va_su_k.doc